EMAN cert category: 1006, cisco

Cisco Career Certifications

cisco, learning partner, clspDünyanın her yerinde geçerli olan Cisco sertifikaları eğitmenlerin hem ne kadar profesyonel olduklarını hem de hangi bilgi ve yeteneklere sahip olduklarını göstergesinin bir belgesidir.Onlar Internetworking profesyoneller için en aranan nitelikler arasındalar. Fast Lane birçok eğitim kursları sunmakta ve bunları network uzmanlarına hazırlayarak çeşitli Cisco sertifikalar yapmlarını sağlamakta.

Genel Sertifikalar

Cisco Career Certifications


Cisco üç değişik sertifiksyon seviyeleri sunmakta: Temel networking sertifikaları, profesyonel gelişmiş network uzmanları ve ayrıca en yüksek düzeydeki uzmanlar için de sertifikalar sunmaktadır.

Altı sertifikasyon evreleri: Sertifikasyon çeşitli alanlarda elde edilebilir: Routing & Switching, Design, Network Security, Service Provider, Storage Networking, Voice.

Cisco Specializations

Next to the general Cisco qualification programs, Cisco Qualified Specialist certifications are available to demonstrate competence in specific technology areas, solutions, and/or job roles.

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.   Got it!