CCNA ve CCNP
Bulut Tanıtımı

Bulut bilişim iş çabukluğunu ve işletme etkinliğini artıran tüketim modelleri aracılığı ile Bilişim Teknolojisini değiştirmektedir.

Cisco Bulut Bilişimde bir kariyere başlayabilmeniz
ve/veya Veri Merkezi ile Ağ iş rollerinden Bulut
Bilişime geçiş yapabilmeniz için CCNA ve CCNP
Bulut Bilişim sertifikalarını size sunar.

Organizasyonlar hızlı teknoloji değişikliklerinden kaynaklanan ve sürekli artan taleplerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu kapsamda, BT birimlerinin bu iş hedeflerine yönelik çalışmaları, inovasyonu tetiklemeleri ve müşterilere çok iyi hizmet etmeleri beklenmektedir.

Sonuç olarak, büyüklüğü ne olursa olsun, tüm BT organizasyonları bulut bilişime kucak açmaktadır. İşletmeler ve Bulut Bilişim hizmet sağlayıcıları hem özel hem de kamu ortamlarında uygulama yükünü değiştirme esnekliğine sahip hibrid bulut bilişim çözümlerini benimsemektedir.

Learning@Cisco profesyonellere, BT birimlerinin işletme çapında bulut bilişim kurulumlarını ve kontrollerini tutarlı ve merkezi bir bakış açısı ile yapmalarına olanak sağlayacak, özel ve hibrid bulut bilişim altyapı hizmetini kurma becerisini kazandıracak Bulut Bilişim sertifikasyon programını hizmete sunuyor.

Fast Lane sizi sertifikanızı başarı ile almaya hazırlamak ve bu süreçte size yardımcı olmak için Bulut Bilişim sertifikasyon eğitimini sunar.

CCNA Bulut

CCNA Bulut sertifikasyonu, Bulut Bilişim mühendislerine, Bulut Yöneticilerine ve Ağ Mühendislerine bulut bilişim becerilerini belgelemelerine ve teknolojik geçişlerden kaynaklanan iş gereksinimlerini karşılamak için mensubu oldukları BT organizasyonlarına destek olabilmelerine olanak sağlayan iş rolü odaklı bir sertifikasyon ve eğitim programıdır.

CCNA Bulut Bilişim sertifikasyonu ile Cisco bulut bilişim çözümleri konusunda başlangıç seviyesinde satın alma ve destek becerileri kazanacaksınız. İşi Bulut Bilişim ve Bulutlar-arası Bilişim konusunda en başından sonuna kadar tecrübesi olan tek şirketten öğrenin.

Gerekli Sınavlar Tavsiye Edilen Eğitim

210-451 CLDFND

Understanding Cisco Cloud Fundamentals (CLDFND)

210-455 CLDADM

Introducing Cisco Cloud Administration (CLDADM)*

*Temmuz 2015 tarihinde daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

CCNP Bulut

Bulut bilişime uyum sağlama süreci yeni roller ve sorumluluklar getirmektedir. Bulut bilişim mühendislerinin özel, kamu ve hibrid bulut modelleri ile çalışmak ve Bulutlararası çözümleri uygulamak için gerekli becerilere ihtiyaçları vardır. CCNP Bulut sertifikasyonu laboratuar tabanlı bir eğitim ve sertifikasyon programıdır. Programın hedefi Bulut bilişim mühendisleri, Bulut Yöneticileri, Bulut Tasarımcıları ve Veri Merkezlerinde çalışan Mimarlardır. Bu program Bulut Bilişim Servis Olarak Altyapı kurulumlarını tasarlamak, tedarik etmek, otomasyonunu sağlamak ve yönetmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. İşi Bulut Bilişim ve Bulutlar-arası Bilişim konusunda en başından sonuna kadar tecrübesi olan tek şirketten öğrenin.

Gerekli Sınavlar* Tavsiye Edilen Eğitim*

300-504 CLDINF

Implementing and Troubleshooting the Cisco Cloud Infrastructure (CLDINF)

300-505 CLDDES

Designing the Cisco Cloud (CLDDES)

300-506 CLDAUT

Automating the Cisco Enterprise Cloud (CLDAUT)

300-507 CLDACI

Building the Cisco Cloud with Application Centric Infrastructure (CLDACI)

*Ağustos 2015 tarihinde daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kariyer sertifikalarınızla ilgili yardım almak konusunda lütfen bizimle iletişim kurun.