Online training in the virtual classroom
E-Learning offers and more

Find out more

Fast Lane / Cloudera, the leader in open hadoop-based big data systems

Apache Hadoop %100 açık kaynak kodludur ve tamamen yeni bir veri depolama ve işleme tekniğinin öncüsüdür. Hadoop verileri depolama ve işlemek için pahalı ve telif isteyen donanımlar ve farklı sistemler yerine, ucuz, endüstri standardı sunucuların çok büyük miktarda veriyi dağıtık olarak paralel şekilde hem depolamasına hem de işlemesine imkan verir ve sınırsız olarak ölçeklenebilir. Hadoop ile hiç bir veri büyük değildir. Ve sürekli daha fazla verinin oluşturulduğu bugünün hiper-bağlantılı dünyasında, Hadoop’un devrim yaratan avantajları işletmeler ve kurumlar için bir zamanlar kullanılamaz olan verinin içinde artık bir değer bulabilecekleri anlamına gelmektedir.

Hadoop apayrı sistemlerden yapısal, yapısal olmayan, kayıt dosyaları, resimler, ses dosyaları, iletişim kayıtları, elektronik posta, ya da esas formatı ne olursa olsun aklınıza ne gelirse her tür veriyi işleyebilir. Hatta alakasız sistemlerde farklı veri tipleri depolandığında bir şemaya gereksinim olmaksızın tamamını Hadoop Cluster'ınıza aktarabilirsiniz. Diğer bir deyişle, depolamadan önce verinizi nasıl sorgulayacağınızı bile bilmeniz gerekmez, Hadoop sizin sonradan karar vermenize ve zamanla sormayı aklınıza bile getirmediğiniz soruları sormanıza imkân verir.

Sadece veritabanlarınızdaki değil, tüm verinizi kullanılabilir hale getirdiğinizde, Hadoop size daha önce saklı olan ilişkileri gösterir ve önceden erişilemez olan cevapları ortaya çıkarır. Önseziler yerine gerçek veriler üzerine bina edilmiş kararlar vermeye başlayabilir ve örneklemler yerine tüm veriye bakabilirsiniz.